RACE 4 AGA Ladies Open SACRED MOUNTAIN Miss C. Walton - Keith Foster